Enskild Samtalsterapi på Svenska i Köpenhamn

Jag arbetar psykodynamiskt enligt metoden, Emotional Focused Therapy (EFT). Denna samtalsbehandling har till målsättning att ändra dina smärtsamma livsmönster, t.ex. stress, ångest eller mild depression, genom ökad självkännedom. Tillsammans arbetar vi med dina känslor, beteenden och tankar i nuet och från ditt förflutna, med syftet att förstå nuvarande livsmönster samt utforska möjliga ansvarsfulla livslånga förändringar. Jag integrerar min egen multikulturella erfarenhet i mitt arbete till att skapa trygghet i terapi stunden åt de som inte bor i sitt eget hemland. Jag har från barnsben tillhört den svenska, danska och amerikanska kulturen och tar emot på danska, svenska eller engelska.

 

Parterapi på Svenska i Köpenhamn.

 Jag tar emot par som önskar att förbättra sin relation. Har ni behov av att bryta dåliga mönster i ert sätt att va med varann?  Känner ni er låsta i ert sätt att umgås när det är lediga stunder--Eller är det när ni står mitt i en jäktig vardag att det känns som att ni omedvetet motarbetar varann? Med par arbetar jag enligt metoden, Emotional Focused Couples Therapy med fokus på emotionella band i parrelationen. Alla relationer är unika, och hur ofta vi träffas och hur vi arbetar varierar, men vanligtvis träffar jag par totalt 6-12 gånger, under en 3-6 månads period. Vi börjar med ett initialt möte så ni kan få inblick i hur vi kan jobba tillsammans.

 

Jag har en fyraårig psykoterapeutisk utbildning från EFT-Instituttet i Köpenhamn med avslutad examen och påbyggd par terapi utbildning. Jag är medlem i Dansk Psykoterapeut forening (MPF). Jag har en Master i Organisations Psykologi från DePaul University i Chicago och har sedan 1997 arbetat med hur individen påverkas av sina närmaste relationer och arbetsgrupper.

 

KONTAKT information.

 

Vänlingen kontakta mig pr. telefon, +45 60248815 svarar jag inte återkommer jag inom kort. Jag erbjuder utan kostnad, ett kort samtal innan vi träffas.